Dansk Registrerings- og InformationsSystem
Velkommen til DanRIS Rapporter, publikationer

Siden maj 2000 har DanRIS, Center for Rusmiddelforskning (CRF), Aarhus Universitet arbejdet med at implementere et registrerings- og informationssystem på cirka 40 døgnbehandlingsinstitutioner i Danmark som behandler stofmisbrugere.

 

Sidste nye rapport, publikation kan hentes direkte:

DanRIS Stof, døgn 2013

Nyheder Statistik

Registreringen i DanRIS er i løbet af 2011 overgået til Socialstyrelsen. Dette betyder at data om institutionerne på denne side stopper ved andet halvår 2011/starten af 2012, og data vil ikke længere blive opdateret på denne side.
Center for Rusmiddelforskning står dog stadig for DanRIS-rapporten, og det vil fortsat være muligt at downloade rapporter her.

 

 

Generel statistik på alle indskrivninger i DanRIS kan ses på nedenstående udvalgte links:

Registrering på institutionsbasis

Klientstatistik

Kommuner

 

  Forskning, databaser

Tilgængelige data er bl.a. hvordan centrene er organiseret, deres behandlingsmetoder, personaledata – herunder anciennitet, uddannelse – hvor meget én måneds behandling på institutionen koster, gennemførelse af behandling, indskrivningslængde.

Endvidere stofmisbrugernes belastningsgrad (EuropASI) og andre data om stofmisbrugerne, herunder alder, køn, bopæl før indskrivningen, graviditet, stoffri partner samt hvilke regioner/kommuner, der henviser klienter til institutionerne.

Mere end 14.000 stofmisbrugere i døgnbehandling er registreret i DanRIS systemet (august 2010).

 

 
In English

Center for Rusmiddelforskning, Bartholins Alle 10, 8000 Århus C,  Tlf.: 87165779

WEB administrator: Michael M. Pedersen

Opdateret: april 2009