Dansk Registrerings- og InformationsSystem

DanRIS – Dansk Registrerings- og InformationsSystem

Siden maj 2000 har DanRIS, Center for Rusmiddelforskning (CRF), Aarhus Universitet , arbejdet på at implementere et registrerings- og informationsystem på danske institutioner for døgnbehandling af stofmisbrugere. Projektets mål er:

I 2003 blev døgnbehandlingscentre for alkoholmisbrug inkluderet i DanRIS, hvor de blev registreret i tre år. Den første januar 2006 blev Det Nationale Alkoholbehandlingsregister (NAB) etableret af Sundhedsstyrelsen, som overtog registreringen af døgnbehandling af alkoholmisbrug.

I juni 2004 besluttede Socialministeriet, at døgnbehandlingsinstitutioner, som modtager klienter med tilskud fra det offentlige, er forpligtet til at lade sig registrere i DanRIS. Jævnfør §58 i Bekendtgørelse nr. 768 af 27. juni 2007 om retssikkerhed og administration på det sociale område, som ændret ved Bekendtgørelse nr. 1171 af 9. oktober 2007.

§58 stk. 4: Kommunerne sørger for, at offentlige og godkendte private behandlingstilbud for stofmisbrugere indsender statistik og oplysninger vedrørende stofmisbrugere over 18 år i behandling efter §101 i lov om social service til Dansk Registrerings- og Informationssystem (DanRIS) efter anmodning fra Center for Rusmiddelforskning.

 

Mere end 14.000 stofmisbrugere i døgnbehandling er registreret i DanRIS systemet (august 2010).

 
In English

Center for Rusmiddelforskning, Nobelparken bygning 1453, Jens Chr. Skous Vej 3, 8000 Århus C,  Tlf.: 89 42 69 30

WEB administrator: Carl Verner Skou

Opdateret: september 2009