Dansk Registrerings- og InformationsSystem

Registrering institutionsbasis

 

Disse sider indeholder en samlet oversigt over de deltagende institutioner. Registreringen er stamdata om antallet af klienter og gennemsnitsalderen på de enkelte institutioner, mens de andre oversigter omhandler klienternes EuropASI belastning og gennemførselsprocenter for de enkelte institutioner.
Oversigterne indeholder kun data for institutioner, som er aktive i det valgte tidsrum.

Klientregistrering pr. institution

Klient ASI pr. institution

Gennemførelse og indskrivningslængde pr. institution

Opdateringer


 
In English

Center for Rusmiddelforskning, Nobelparken bygning 1453, Jens Chr. Skous Vej 3, 8000 Århus C,  Tlf.: 89 42 69 30

WEB administrator: Carl Verner Skou

Opdateret: september 2009