Dansk Registrerings- og InformationsSystem

Klientstatistik

 

Denne side indeholder generelle informationer for alle registrerede klienter på stofområdet. EuropASI scores beskriver belastningen for alle klienter, samt for klienter med speciel visitation (f.eks. fra psykiatriske eller somatiske hospitaler) og klienter fra specielle grupper (f.eks. gravide og klienter uden bolig). Risikogrupperne er en gruppering af klienterne ud fra sandsynligheden for frafald i behandlingen, og endelig behandles gennemførsel og andre klientdata såsom tilhørsforhold til særlige grupper og henvisningsmønstre.

Klienternes belastning

Indskrivningslænge og gennemførelse

Andre klientdata

 

 
In English

Center for Rusmiddelforskning, Nobelparken bygning 1453, Jens Chr. Skous Vej 3, 8000 Århus C,  Tlf.: 89 42 69 30

WEB administrator: Carl Verner Skou

Opdateret: september 2009