Dansk Registrerings- og InformationsSystem

Klientstatistik

Denne side indeholder generelle for alle registrerede klienter på alkohol området. EuropASI scores beskriver belastningen for alle klienter, samt for klienter med speciel visitation (f.eks. fra psykiatriske eller somatiske hospitaler) og klienter fra specielle grupper (f.eks. gravide og klienter uden bolig). Endvidere behandles behandles den samlede gennemførselsprocent og forskellige klientdata vedrørende henvisning og tilhørsforhold til særlige grupper.

Klienternes belastning
Indskrivningslænge og gennemførelse
Andre klientdata
 
In English

Center for Rusmiddelforskning, Nobelparken bygning 1453, Jens Chr. Skous Vej 3, 8000 Århus C,  Tlf.: 89 42 69 30

WEB administrator: Carl Verner Skou

Opdateret: september 2009