Dansk Registrerings- og InformationsSystem

Bemærk, at datoen for opdatering af DanRIS statistik er den sidste dato, hvor institutionen sendte data til DanRIS, inden institutionen overgik til Stofmisbrugsdatabasen under Servicestyrelsen.

Højløkke Behandlingscenter


Adresse: Højløkkevej 28, Linnet, 7100 Vejle
Telefon: 75857122
E-mail
Hjemmeside: www.hojlokke.dk
Kontaktperson: Klaus Schønfeld

Oprettet i DanRIS: 23-05-2001
Seneste opdatering DanRIS-statistik: 06-04-2011
Seneste ændring af institutionens grunddata: 29-03-2009


Yderligere information

Kapacitet: 20
Institutionstype: Primær behandling
Selskabsform: APS
Fysiske forhold: Enkeltværelse, 2 sengs rum, Toilet/bad på gang,
Orientering: Terapeutisk Demokratisk, Kognitiv Adfærdsorienteret, Indsigtsorienteret /psykodynamisk, Humanistisk /eksistentialistisk, Socialpædagogisk, Andet,
Målgruppe: Alkoholmisbrugere, Stofmisbrugere, Alternativ til straf, Andet: Højløkke Behandlingscenter arbejder efter CENAPS modellen.,

Behandlingstilbud og priser:

YdelsePrisBemærkninger
Døgnbehandling39870pr. måned, inc. kost og logi,afrusningsmedicin,lægeundersøgelse. Mulighed for 5 timers afklarende samtale med psykolog. Kørsel til klientens hjemkommune i forbindelse med retsager, handleplansmøder, samt kørsel til tandlæge, sygehus o.l. Krydses storebælt faktureres dog broafgift. Klienten afholder selv udgiften til lomme- og tøjpenge og transportudgiften i weekendudgang.
Udslusning19770pr. måned, inc. kost og logi. Klienten afholder selv udgiften til lomme-og tøjpenge og transporten i weekendudgang.Personale mm.

Antal medarbejdere*10,4
Behandlere7,8
Ledelse1,0
Admin/service1,9
Behandler-klient ratio**14,5
Antal diplomer6
Gennemsnitsalder50,82
Kønsfordeling8 mænd/3 kvinder

*) Antal medarbejdere: Beregnet som antal fuldtidsmedarbejdere (37 t./uge).
**) Behandler/Klient Ratio: Antal behandlertimer om ugen pr. klient ved fuld belægning


Tilknyttede konsulenter

KonsulentTimer pr. måned

Uddannelser på institutionen

Anden misbrugsuddannelse med diplom, Anden terapeutisk uddannelse, Anden uddannelse, Misbrugsterapeut, Pædagog, Socialrådgiver,

 
In English

Center for Rusmiddelforskning, Nobelparken bygning 1453, Jens Chr. Skous Vej 3, 8000 Århus C,  Tlf.: 89 42 69 30

WEB administrator: Carl Verner Skou

Opdateret: januar 2010